lunes, 28 de mayo de 2012

treball de recerca: anàlisi lexicomètric d'un blog polític


El treball lexicomètric  que presento com  recerca és una anàlisi crítica sobre un polític, el blog d'en Josep Anglada de Plataforma x Catalunya. En principi, no hem de justificar la tria, però aquest en concret, crec que s’ho mereix.
En l’assignatura d’un Seminari (anàlisi qualitatiu), vaig fer una recerca sobre les interpretacions del concepte de xenofòbia en el discurs polític, prenent els programes electorals del PP I PXC; ens  trobàvem en plena campanya electoral, i aquests dos partits eren acusats de xenòfobs . Els resultats obtinguts van ser força interessants i ‘sucosos’, perquè no dir-ho. 
Anglada és un polític més conegut per les seves manifestacions verbals que per una  actuació pròpiament política dins el marc democràtic. Així em vaig dir, que seguramenttindria un blog força actiu;  re- interpretar el seu discurs a partir de les paraules emprades, tornava a ser un repte si més no, divertit.
Per l’anàlisi lexicomètric amb el programa Concordance he pres els  tres darrers posts d’Anglada. Perquè tres? Són els que apareixen en la pàgina principal del blog (no té etiquetes). I apareixen només tres , perquè tots els post estan en català i repetits seguidament en castellà, el que ocupa un part considerable del blog.
Pel recompte de les paraules he fet un recull selectiu afegint cada cop un post. L’objectiu era veure el conjunt de paraules més emprades i la seva utilització; el que m’interessava era veure el total de les repeticions en els conjunt dels escrits.
Els articles d’Anglada utilitzats són:   
-14 maig 2012: “La casta política està cavant la seva pròpia tomba”
-1 maig 2012: “Catalunya necessita defensar la seva qualitat democràtica”
-18 abril 2012: “Acabar amb la violència de l’extrema esquerra és una qüestió d’higiene política”

1  1º LECTURA: FREQÜENCIA DE PARAULES.
He inclòs les que surten més de tres vegades; s’han ajuntat paraules amb el mateix significat (treien articles, plurals, gènere, nombre i conjuncions)
A destacar: Trobem molt significatiu que en el conjunt dels tres articles, la paraula ‘no’ estigui en una tercera posició. La segona, el verb fer, inclour les diferents conjugacions. En quant a la primera, ‘Catalunya’, més endavant trobarem una segona lectura de la posició que ocupa

PARAULES
NOMBRE
CATALUNYA
13
FER
12
NO
11
NOVES
10
VIOLÈNCIA
10
NOSTRE
9
PLATAFORMA
9
POLÍTICA
9
DEMOCRÀCIA
8
PÚBLICS
7
CONTRA
6
SÓN
6
ACTE
5
AGRESSIONS
5
CATALÀ
5
MÉS
5
MITJANS
5
PARTITS
5
SEU
5
ACTUAR
4
AMENACES
4
CIU
4
COMUNICACIÓ
4
EXTREMA
4
FORMACIONS
4
GREU
4
NECESSARI
4
POSAR
4
PP
4
REGIDORS
4
SEGURETAT
4
TOT
4
VOLER
4
APLICAR
3
ARA
3
CAL
3
CELEBRACIÓ
3
COMENÇAMENT
3
CONVERTIR
3
CONVIVÈNCIA
3
CORRUPCIÓ
3
DIA
3
DONAR
3
ELECTORAL
3
ENERGÚMENS
3
ESQUERRA
3
ESTAT
3
EXPRESSAR
3
FI
3
FORCES
3
GOVERN
3
LLEI
3
PAÏSOS
3
PERMANENTMENT
3
POLICIA
3
POLÍTICS
3
SOCIETAT
3
TERRORISME
3

      2ª LECTURA: LA POSICIÓ.
Es destaca com paraula més emprada ‘Catalunya’ amb 13 mencions. No obstant quan miren la col·locació, 9 vegades fa referència al seu partit (Plataforma per Catalunya).
A destacar: un cert egocentrisme. Podem reforçar l’argument al veure situat en sisè lloc ‘nostres’ (nostra, -e, -es), just darrera en nombre de ‘violència’.      3ª LECTURA: NEGATIU/POSITIU

En aquesta tria he volgut diferenciar les paraules que tenen connotacions negatives i les positives; aquí he inclòs totes les aparegudes en els tres post. Entenc que és fàcil caure en un error de subjectivisme. Així que m’he decantat només, per les que considero, en qualsevol context, que denoten negativitat o positivisme. He descartat així l’ambigüitat possible en, per exemple: “diferència”, higiene”, “gossos”, “rodamón”, “ressaca”, “sepulcral” i altres, que Anglada les utilitza com menyspreu, però que poden tenir un significat diferent.

PARAULES NEGATIVES
 freq
PARAULES POSITIVES
 freq
NO
11
CONVIVÈNCIA
3
VIOLÈNCIA
10
ALTERNATIVA
2
CONTRA
6
CAPACITAT
2
AGRESSIONS
5
ENCORATJADA
2
GREU
4
BENESTAR
1
AMENACES
4
CIUTADANS
1
CORRUPCIÓ
3
CONFIANÇA
1
ENERGÚMENS
3
CONSENS
1
MORT
3
ENCOMIAR
1
TERRORISME
3
GERMANOR
1
CANSAMENT
2
IGUAL
1
COVARD
2
IGUALTAT
1
CRIMINAL
2
PACÍFICA
1
DESTRUIR
2
PAU
1
FRENAR
2
ESCOLLITS
1
INADMISSIBLE
2
ADMIRADORS
1
INDESITJABLE
2
ANIMADORS
1
INSULTS
2
 SENY
1
INTOLERANTS
2
 SOLUCIONS
1
LAXITUD
2


OCULT
2


ODI
2


PROBLEMA
2


AMAGATALL
1


ANIMADVERSIÓ
1


ARMA
1


ASFIXIA
1


ATAC
1


AUTODESTRUCCIÓ
1


CAP
1


CINISME
1


CONFLICTIVA
1


CONTUNDÈNCIA
1


DECLIVI
1


DEPORTACIONS
1


DESAGRADABLES
1


DESCOMPOSICIÓ
1


DESLEGITIMACIÓ
1


DESPRESTIGIADA
1


DETINGUIN
1


DISBARATS
1


DRAMÀTIQUES
1


DURA
1


EMPITJORA
1


ENEMICS
1


FARTS
1


FRACÀS
1


FRUSTRACIÓ
1


GANDULS
1


GULAGS
1


IL·LEGAL
1


IMPRESENTABLES
1


IMPREVISIBLES
1


INCAPACITAT
1


INCOMPRENSIBLE
1


INSUFICIENT
1


INVASORS
1


IRRESPONSABILITAT
1


LINXAMENT
1


MALALT
1


MALFACTORS
1


MENDIGAR
1


MENYSCABIN
1


METÀSTASI
1


NERVIOSISME
1


NI
1


NINGÚ
1


PROU
1


REPUGNANT
1


TIR
1


VANDALISME
1


VERGONYA
1


VÍCTIMA
1


XACRA
1


XANTATGES
1


XIMPLE
1Crec que la taula és prou clara i no calen comentaris en quan a la proporció.


4ª LECTURA. LA LLEI I L’ORDRE

A Anglada sempre se li atribueixen interessos enfocats només en ordre, legalitat, anti-immigració. Vegem quantes vegades utilitza paraules sota aquests paràmetres i les estrictament polítiques (obviant la menció a noms de partits politics):

POLÍTICA
12
DEMOCRÀCIA
8
ELECTORAL
4
LLEI
3
POLICIA
3
AUTORITATS
1
FISCALIA
1
MOSS d'ESQUADRA
1
IMMIGRANTS
1
JUDICIAL
1
JUSTÍCIA
1
MULTICULTURALISME
1

A destacar: en els darrers post sembla que els immigrants ja no són objecte del seu deliri. No obstant, la llei i l’autoritat continua essent quelcom preeminent.


5ª LECTURA: L’ACCIÓ
El darrer anàlisi el centrarem en els verbs. Vegem els més emprats.

A destacar: les diferents vegades entre ‘són’ i ‘som’; els verbs majoritaris tenen un sentit d’acció: fer, actuar, voler, aplicar, caldre...

FER
12
ADMETRÀ
1
ACTUAR
9
ACABAT
1
SÓN
6
AFECTA
1
VOLER
4
AGUANTAR
1
APLICAR
3
ALLIBERAR
1
CAL
3
APOSTAR
1
CONVERTIR
3
APROFITAVEN
1
EXPRESSARAN
3
ANOMENEN
1
DONAR
3
APAREGUDES
1
ACONSEGUIRAN
2
TOLERAREM
1
APEL•LO
2
SOM
1
APODERAR-SE
2
PERSEGUIT
1
ASSENYALAR
2
CONSIDEREM
1
PERMETRE
2
CONSTATAR
1
DEMOSTRARAN
2
CONSTRUÏT
1
DEFENSAT
2
FARTS
1
FRENAR
2
ELABORANT
1


ESCOLLITS
1


JUSTIFIQUEN
1


PROPOSAR
1


S'EQUIVOQUEN
1


SOFERTES
1


TALLAR
1


TAPAR
1

Si l'anàlisi serveix per fer parlar a les paraules, en aquest cas, crec que  no cal afegir res més, ja han dit prou.